Klottersanering

Skonsamt och miljövänligt

Vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med klottret, så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering (sanering kan även utföras utan kemikalier, se blästring).

Så här jobbar vi

En beprövad metod

Klotterborttagaren penslas eller sprutas ordentligt på klottret i 2-3 omgångar. Kemikalien arbetas därefter in i ytan. Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, vilket tar mellan 30 minuter – 4 timmar. Sedan spolas klottret bort med hett vatten under högt tryck. Detta kan upprepas vid behov. Eventuella skuggrester tas sedan bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan ordentligt ren, med vanligt rent vatten.

Miljön i fokus

Vi tänker på framtiden

Vi använder KEW-Contractor silent som är ett högtrycksaggregat med en kapacitet på 23 liter/minut och tryck upp till 200 bar, samt en temperatur på 100 grader. Miljövänligt med katalysator och mycket låg ljudnivå. Kemikalierna vi använder för klottersanering är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder kemikalier som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkens processer.

This message is only visible to admins

There is no connected account for this username

Svensk klottersanering

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå